බ්ලැක්ජැක් වර්ග

බ්ලැක් ජැක් යානය සම්භාව්ය

සාම්ප්‍රදායික බ්ලැක්ජැක්: අත්‍යාවශ්‍ය බ්ලැක්ජැක් ක්‍රීඩාව

මෙය සරලම ක්‍රීඩාවයි. මෙහිදී ක්‍රීඩකයින්ට සිය ඔට්ටු දෙගුණ කිරීමට, යුගල ස්ප්ලිට් කිරීමට සහ සමහර අවස්ථාවල සිය කාඩ් අත නැවතත් අතිරේකව ස්ප්ලිට් කිරීමට ඉඩ ලැබේ. බෙදන්නා 17හි ස්ටෑන්ඩ් වී සිටින අතර, සමහර කැසිනෝ වල බෙදන්නා මෘදු 17ක හිට් වී සිටින අතර දැඩි 17ක ස්ටෑන්ඩ් වී සිටිනු ලබයි.

සජීවී බ්ලැක් ජැක්

බ්ලැක් ජැක් යානය මාරු

පර්ෆෙක්ට් පෙයාර්ස්: යුගල සෑදීමෙන් වැඩිපුර ජයග්‍රහණ

බ්ලැක්ජැක් පර්ෆෙක්ට් පෙයාර්ස්, නැතහොත් පර්ෆෙක්ට් බ්ලැක්ජැක් යනු ක්‍රීඩකයා විසින් සෑම කාඩ් අතකම ඔට්ටු දෙක ගණනේ දැමිය යුතු ප්‍රභේදයකි.

බ්ලැක් ජැක් යානය Ponton

ප්‍රෝග්‍රෙසිව් බ්ලැක්ජැක් : මීළඟ ජැක්පොට් ජයග්‍රාහකයා ඔබද?

ප්‍රෝග්‍රෙසිව් බ්ලැක්ජැක් හිදී විශේෂ ජැක්පොට් ත්‍යාගයක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයෙකු වෙත පිරිනමනු ලබයි. සාමාන්‍ය ඔට්ටු වලට අමතරව මෙම ප්‍රභේදය මගින් තවදුරටත් අමතර ඔට්ටු දැමීමට පොලඹවනු ලබයි.

පරිපූර්ණ යුගල බ්ලැක් ජැක් යානය

පොන්ටූන්: වැඩි වින්දනයක් උදෙසා තවත් ප්‍රභේද

මෙය සාම්ප්‍රදායික බ්ලැක්ජැක් වලට සමාන වේ. මාර්ගගත පොන්ටූන් කාඩ් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධාන වෙනස නම් ක්‍රීඩකයින් හට කාඩ් මිලදී ගත හැකිවීමයි. මෙමගින් ක්‍රීඩකයින් හට ඔට්ටුව දෙගුණ කරගැනීමට ද අවස්ථාව ලැබේ.

ප්රගතිශීලී බ්ලැක් ජැක් යානය

බ්ලැක්ජැක් ස්විච්: කාඩ් මාරු කර 21 සාදා ගන්න

මෙය ඉතා ජනප්‍රිය ප්‍රභේදයක් වන අතර එමගින් අත් දෙකක් අතර කාඩ් මාරු කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ. බ්ලැක්ජැක් ස්විච් කාඩ් ක්‍රීඩාව අන්තර්ජාලයේ බ්ලැක්ජැක් ස්විච් කැසිනෝ වල මෙන්ම, සජීවීව සින් සිටී හි බ්ලැක්ජැක් ස්විච් ලාස් වේගාස් මේස මත ද ක්‍රීඩා කළ හැක.

21 බ්ලැක් ජැක් යානය

සුපර් ෆන් 21: අනභිභවනීය වින්දනයක් සහ උණුසුම් ක්‍රියාදාමයක්

සුපර් ෆන් 21 බ්ලැක්ජැක් හිදී බෙදන්නා සතු කාඩ් වර්ග කවරේද යන්න වෙනසකින් තොරව, ඔබට අගය 20 වන ලෙස කාඩ් 6ක් සතු කරගත හැකි නම් ඔබට ජයග්‍රහණය හිමි වේ. ක්‍රීඩකයාගේ 21 මගින් ද බෙදන්නාගේ 21 පරාජයට පත් කළ හැකි අතර, ක්‍රීඩකයා හට සිය කාඩ් අත 4 වරක් දක්වා ස්ප්ලිට් කිරීමටත්, කුමන අවස්ථාවකදී හෝ ඩබල් කිරීමටත් හැක.

popup

ආරක්ෂිත ඔන්ලයින් කැසිනෝ වෙතින් ආකර්ෂණීය ප්රසාද දීමනාවක් ලබා ගන්න

€150