බ්ලැක්ජැක් නීති

අපගේ මාර්ගෝපදේශය මගින් ඔබ බ්ලැක්ජැක් ක්‍රීඩා කිරීමට ඉගෙන ගනු ඇති අතර ඔබ විසින් සිදු කරනු ලබන සියලු ඔට්ටු ඇල්ලීම් වලට උපරිම වටිනාකම හිමි වනු ඇත.

ඔබට අවශ්‍ය සියලු මූලික තොරතුරු මෙම මාර්ගෝපදේශයෙන් ලැබෙනු ඇත. මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවීමෙන් පසු, සියලු අවස්ථා වල යෝග්‍ය තීරණ ගනිමින් ක්‍රීඩා කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

වෙබ් අඩවියේ මෙම කොටස බ්ලැක්ජැක් හි 21 ආකාරය නිසි ලෙස ක්‍රීඩා කිරීම සම්බන්ධ ව වේ. ඔබ වෙත කාඩ් ලබා දෙන සෑම විටෙකම එම අවස්ථානුකූලව කාඩ් නොගෙන සිට තම වාරය අවසන් කිරීමට (ස්ටෑන්ඩ්), තව කාඩ් පතක් ලබා ගැනීමට (හිට්), ඩබල් කිරීමට හෝ බෙදීමට (ස්ප්ලිට්) ඔබ හට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. නිසියාකාරව ඔට්ටු ඇල්ලීමට ද ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

මෙම මාර්ගෝපදේශය මගින් ඔබව ව්‍යවහාරික යෙදුම් ආදියෙන් තොරව බ්ලැක්ජැක් සරලව ක්‍රීඩා කිරීමට යොමු කරන අතර, ඒවා ඉගෙනීමට බොහෝ වේලාවක් ගත නොවනු ඇත.

උපායමාර්ගයන් පිටුවෙන් ඔබට වැඩිදුර නීති සහ ක්‍රීඩාවේ උපායමාර්ගයන් පිළිබඳ ඉගෙනුම ලැබිය හැකි අතර, මෙම පිටුවෙන් ඔබට බ්ලැක්ජැක් ක්‍රීඩා කිරීම ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නීති දැනගත හැකිවනු ඇත.

බ්ලැක්ජැක් නීති: ක්‍රීඩාවේ මූලික නීති

කැසිනෝ බ්ලැක්ජැක් නීති නවක ක්‍රීඩකයින්ට වුවද ඉගෙනීමට පහසු වේ. සම්මත බ්ලැක්ජැක් නීති බොහෝ සජීවී සහ මාර්ගගත කැසිනෝහල් වල බලපැවැත්වෙන අතර බොහෝ ප්‍රභේද වලට අදාළ වන්නේද මෙම නීති වේ.

ඔබ ක්‍රීඩා කිරීමට පටන්ගැනීමට පෙර, ක්‍රීඩාව සිදු කෙරෙන ආකාරය විස්තර කරන සරල බ්ලැක්ජැක් නීති හෝ දැන සිටිය යුතුය. මූලික බ්ලැක්ජැක් අතක් පහත පරිදි වේ:

 • උඩු අතට හරවන ලද කාඩ් දෙකක් ක්‍රීඩකයා හට බෙදනු ලබයි.
 • උඩු අතට හරවන ලද කාඩ් එකක් සහ හරවා නොමැති කාඩ් එකක් බෙදන්නා හට බෙදනු ලබයි.
 • ක්‍රීඩකයාගේ කාඩ් අතේ අගය බෙදන්නා විසින් ප්‍රකාශ කරනු ලබයි.
 • ක්‍රීඩකයා විසින් හිට්, ස්ටෑන්ඩ්, ඩබල් හෝ ස්ප්ලිට් කරන්නේද යන්න තීරණය කරයි.
 • ඉල්ලුමට අනුව බෙදන්නා විසින් ක්‍රීඩකයා හට අතිරේක කාඩ් ලබා දෙනු ලබයි.
 • බ්ලැක්ජැක් බෙදන්නා සඳහා වන නීති ප්‍රකාරව බෙදන්නා විසින් තමා හට අතිරේක කාඩ් බෙදනු ලබයි.
 • අත් සසඳා බලන අතර, ජයග්‍රාහකයා ප්‍රකාශ කරනු ලබයි.

බ්ලැක්ජැක් යනු දක්ෂතාව මෙන්ම වාසනාව මත ද පදනම් වන ක්‍රීඩාවක් වන අතර, ක්‍රීඩක තීරණ ඕනෑම කාඩ් අතක ප්‍රතිඵලය කෙරේ බලපායි. එබැවින්, එම එක් එක් තීරණ කවරේද යන්න සහ ඒවායේ ප්‍රතිඵලයන් තේරුම් ගැනීම වැදගත්ය. බ්ලැක්ජැක් අතකදී සිදු කළ හැකි දෑ පහත වේ:

 • න්ඩ් : ඔබගේ කාඩ් අතේ අගය පිළිබඳ ඔබ සෑහීමකට පත් වන්නේ නම් සහ බෙදන්නා හසු වේ යැයි ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නම්, ඔබට අතිරේක කාඩ් නොගෙන ස්ටෑන්ඩ් කළ හැක.
 • හිට් : ඔබගේ කාඩ් අතේ අගය වැඩි කරගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට අතිරේක කාඩ් පතක් බෙදන ලෙස ඉල්ලා හිට් කළ හැක.
 • ස්ප්ලිට් : ඔබට කාඩ් දෙකක් බෙදූ විට, ඔබගේ කාඩ් අත බෙදිය හැක. ඔබ අතිරේක ඔට්ටුවක් දැමිය යුතු අතර, බෙදන්නාට එරෙහිව ඔබ වෙනස් අත් දෙකක් ක්‍රීඩා කරනු ලබයි. කාඩ් අත් දෙකටම ඔබට අතිරේක කාඩ් ලබා ගත හැක.
 • ඩබල් : ඔබ ඔබගේ සම්පූර්ණ ඔට්ටුව දෙගුණ කරන අතර, ඔබට තවත් එක් කාඩ් පතක් බෙදූ පසු ඔබ ස්ටෑන්ඩ් කරනු ලබයි. (අතිරේක කාඩ් නොගෙන සිටියි.)
 • යටත් වීම (සරෙන්ඩර්): සමහරක් ප්‍රභේද වල අඩංගු අතර, මෙමගින් ඔබට කාඩ් අතක් අත් හැර ඔට්ටුවෙන් බාගයක් පමණක් පැරදීමට ඉඩ ඇත.
 • රක්ෂණය (ඉන්ෂුවරන්ස්): බෙදන්නා ආසියෙකු පෙන්වයි නම්, ඔබගේ මුල් ඔට්ටුවෙන් බාගයක වටිනාකමකින් යුත් රක්ෂණයක් ගත හැක. බෙදන්නා සතුව 21ක් ඇත්නම්, ඔබ එම රක්ෂණ ඔට්ටුව ජයග්‍රහණය කරනු ඇත.

ඔබ ක්‍රීඩා කිරීමට පෙර කාඩ් අගයයන් පිළිබඳව ද දැනගත යුතුයි. සියලු අංක සහිත කාඩ්පත්වල අගය, එම අදාළ අංකයේ අගය ගනු ලබන අතර, පින්තූර සහිත කාඩ්පතක් ලකුණු 10ක අගයක් ගනී. අනෙක් කාඩ්පත් මත පදනම්ව ආසියාගේ අගය 1 හෝ 11 වන අතර, ඔබට තවත් කාඩ් බෙදෙන විට අගයයෙන් වෙනස් වේ. එබැවින් එය ඉතා ප්‍රබල කාඩ්පතක් වේ.

බ්ලැක්ජැක් හිදී දැඩි අතක් යනු ආසියා රහිත කාඩ් අතක් වන අතර, මෘදු අතක් යනු ආසියා සහිත කාඩ් අතකි. ආසියා ඇති විටෙක ඔබට පින්තූර සහිත කාඩ් පතක් ඇද, ආසියාගේ අගය 1 බවට පත් කළ හැකි අතර, එබැවින් ඔබ හසු වීමෙන් වැළකිය හැක.

විශිෂ්ටතම බ්ලැක්ජැක් නීති මගින් මේ සියල්ල සඳහා ඉඩ ලැබෙන නමුත්, යටත් වීම සඳහා ඉඩ ලැබෙන්නේ සමහරවිටෙක පමණි. සමහරක් උපායමාර්ග පමණක් සඳහා අදාළ වන බ්ලැක්ජැක් ඔට්ටු ඇල්ලීමේ නීති පිළිබඳ වැඩි විස්තර උපායමාර්ග කොටසින් දැනගත හැක.

බ්ලැක්ජැක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කෙසේද: වෘත්තිමය ඉඟි

බ්ලැක්ජැක් හිදී දිගින් දිගටම ජයග්‍රහණය කළ හැකිද? සියලුම සූදු ක්‍රීඩා මෙන් කැසිනෝ හලට වැඩි වාසියක් අත් වුවද, සමහරක් දියුණු උපායමාර්ග භාවිතාවෙන් එම වාසිය නොසලකා හැර ජයග්‍රහණය කළ හැකි හොඳම ආකාරය සොයා ගත හැක.

මෙහි සඳහන් මූලික බ්ලැක්ජැක් ඉඟි මගින් සහ අපගේ උපායමාර්ග පිටුවෙන් ලබා ගත හැකි බ්ලැක්ජැක් උපායමාර්ග ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා වන කේත මගින් ඉහත කරුණු සාක්ෂාත් කරගත හැක. නමුත් මෙම ඉඟි සහිතව වුවද, බ්ලැක්ජැක් ක්‍රීඩාවේදී වාසනාව ද බලපාන අතර පෝකර් ක්‍රීඩාව මෙන් නොව, බ්ලැක්ජැක් යනු දිගු කාලීනව ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඔබට ජයග්‍රහණය අත්කර දීම සඳහා වන ක්‍රීඩාවක් නොවේ.

කාඩ් ගණන් නොකර ජයග්‍රහණය කිරීමට හෝ මාර්ගගත බ්ලැක්ජැක් ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔබ විධික්‍රම සොයයි නම්, එසේ ගණනය කිරීම කැසිනෝහල පරාජය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රධානම සාධකයක් බව මතක තබාගත යුතුය.

කෙසේ වුවත්, වීඩියෝ බ්ලැක්ජැක් මගින් ජයග්‍රහණය කිරීමට අපගේ ඉඟි සහ උපායමාර්ගයන් භාවිතා කිරීම මගින්, දිගු කාලීනව ක්‍රීඩා කරන විට ජයග්‍රහණය ලැබීමට ඔබට හොඳම අවස්ථාවක් ලබා දෙනු ඇත. ඉතිරිය වාසනාව මත පදනම් විය හැකිය.

popup

ආරක්ෂිත ඔන්ලයින් කැසිනෝ වෙතින් ආකර්ෂණීය ප්රසාද දීමනාවක් ලබා ගන්න

€150